Servis prádla pro VN Brno

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Servis prádla pro VN Brno zadávané zadavatelem Vojenská nemocnice Brno p.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vojenská nemocnice Brno p.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Servis prádla pro VN Brno

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu prádla tj. poskytnutí komplexních služeb spojených s pronájmem uceleného sortimentu prádla, které bude spolu s vlastním prádlem zadavatele (dále též „nemocnice“) začleněno do systémového prádla (dále jen „systémové prádlo“), pro zadavatele jedním dodavatelem (dále též „poskytovatel“).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000009

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-006520

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

98310000

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 12. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

24. 1. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: S – Invest CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Pavla Svobodová

Kontaktní e-mail: s-investcz@s-investcz.cz

Kontaktní telefon: +420 539 002 883

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Servis prádla pro VN Brno.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
01 ZADÁVACÍ PODMÍNKY 16. 12. 2016 Zobrazit
02 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 16. 12. 2016 Zobrazit
03 OBCHODNÍ PODMÍNKY 16. 12. 2016 Zobrazit
04 Krycí list nabídky 16. 12. 2016 Zobrazit
05 Krycí list číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení 16. 12. 2016 Zobrazit
06 SEZNAM DOKLADŮ K PROKÁZÁNÍ KRITÉRIÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE 16. 12. 2016 Zobrazit
07 Přehled realizovaných zakázek 16. 12. 2016 Zobrazit
08 Realizační tým 16. 12. 2016 Zobrazit
09 DOKUMENTACE PRO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ PRONAJÍMANÉHO PRÁDLA 16. 12. 2016 Zobrazit
10 VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ 16. 12. 2016 Zobrazit
11 Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení 16. 12. 2016 Zobrazit
12 POŽADAVKY ZADAVATELE NA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SYSTÉMU KVALITY 16. 12. 2016 Zobrazit
13 Vzor tabulky pro hodnocení Systému kvality 16. 12. 2016 Zobrazit
14 Příloha č. 1 - Specifikace systémového prádla 16. 12. 2016 Zobrazit
15 Příloha č. 2 - Vlastní prádlo k předání 16. 12. 2016 Zobrazit
16 Příloha č. 3 - Ceník - Formulář pro zpracování nabídkové ceny 16. 12. 2016 Zobrazit
17 Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných vzorků systémového prádla 16. 12. 2016 Zobrazit
18 Příloha č. 5 - Sklad prádla - zásoby 16. 12. 2016 Zobrazit
19 Příloha č. 6 - MANUÁL OPOTŘEBENÍ A ZNEHODNOCENÍ PRÁDLA 16. 12. 2016 Zobrazit
01-1 Vysvětlení ZD 12. 1. 2017 Zobrazit
01-1a OP oprava 12. 1. 2017 Zobrazit
01-1b Příloha 1 Specifikace sys. prádla 12. 1. 2017 Zobrazit
01-1c Příloha 2 Vlastní prádlo k předání 12. 1. 2017 Zobrazit
01-1d Příloha 3 Formulář pro zprac. nab.ceny 12. 1. 2017 Zobrazit
01-1e Příloha 4 Specifikace vzorku 12. 1. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 9. 3. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Servis prádla pro VN Brno zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CHRIŠTOF, spol. s r.o. (42660351) Dodavatel 18 170 065,13 Kč vč. DPH
15 016 582,75 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap