Svazek Jasinka – kanalizace a ČOV – podprojekt 2. Kanalizace a ČOV Jasenice – dodatečné stavební práce (dodatek č. 3)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Svazek Jasinka – kanalizace a ČOV – podprojekt 2. Kanalizace a ČOV Jasenice – dodatečné stavební práce (dodatek č. 3) zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Jasinka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Jasinka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Svazek Jasinka – kanalizace a ČOV – podprojekt 2. Kanalizace a ČOV Jasenice – dodatečné stavební práce (dodatek č. 3)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli jako původní veřejná zakázka, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

630229

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec a k.ú. Jasenice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 087 859,48 bez DPH (6 156 309,97 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Svazek Jasinka – kanalizace a ČOV – podprojekt 2. Kanalizace a ČOV Jasenice – dodatečné stavební práce (dodatek č. 3).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Svazek Jasinka – kanalizace a ČOV – podprojekt 2. Kanalizace a ČOV Jasenice – dodatečné stavební práce (dodatek č. 3) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VHST s.r.o. (02464471) Dodavatel 6 156 309,97 Kč vč. DPH
5 087 859,48 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap