Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Jasinka. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Jasinka

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou

Předmět veřejné zakázky

vybudování systému oddílné stokové soustavy - splašková gravitační kanalizace (DN 300 - 1 336,5m, DN 250 - 7 630,5 m), kanalizační výtlaky (PE 63 - 32,5 m, PE 90 - 234,0 m, PE 110 - 846,5 m), odbočení pro kanalizační přípojky (DN 250 - 48 m, DN 200 - 577 m, DN 150 - 1 689,5 m), čerpací stanice - 5x, vybudování biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1 050 EO v obci Kralice nad Oslavou

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

525301

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6;45232421-9

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Kralice nad Oslavou, k. ú. Horní Lhotice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

108 362 948,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

111 044 040,61 bez DPH (134 363 289,14 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

102 610 775,17 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 2. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 2. 2016

Lhůta pro podání nabídek

26. 7. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Gabrielová

Kontaktní e-mail: gabrielova@stav-poradna.cz

Kontaktní telefon: +420 387 330 460

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
kvalifikační dokumentace 17. 2. 2016 Zobrazit
přílohy kvalifikační dokumentace 17. 2. 2016 Zobrazit
odůvodnění veřejné zakázky 17. 2. 2016 Zobrazit
zadávací dokumentace 17. 2. 2016 Zobrazit
přílohy zadávací dokumentace 17. 2. 2016 Zobrazit
soupis prací s výkazem výměr 17. 2. 2016 Zobrazit
projekt - část 1 17. 2. 2016 Zobrazit
projekt - část 2 17. 2. 2016 Zobrazit
projekt - část 3 17. 2. 2016 Zobrazit
projekt - část 4 17. 2. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 1 14. 3. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 2 16. 3. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 3 23. 3. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 4 5. 4. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 5 13. 6. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 6 20. 6. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 7 23. 6. 2016 Zobrazit
přílohy dodatečných informací č. 7 23. 6. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 8 1. 7. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 9 8. 7. 2016 Zobrazit
příloha dodatečných informací č. 9 8. 7. 2016 Zobrazit
dodatečné informace č. 10 18. 7. 2016 Zobrazit
smlouva o dílo 29. 9. 2016 Zobrazit
příloha č. 1 smlouvy 29. 9. 2016 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 29. 9. 2016 Zobrazit
dodatek č. 1 smlouvy o dílo 20. 12. 2018 Zobrazit
dodatek č. 2 smlouvy o dílo 20. 12. 2018 Zobrazit
dodatek č. 3 smlouvy o dílo 20. 12. 2018 Zobrazit
dodatek č. 4 smlouvy o dílo 20. 12. 2018 Zobrazit
uhrazená cena k 31. 12. 2018 15. 5. 2019 Zobrazit
dodatek č. 5 smlouvy o dílo 15. 5. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VCES a.s. (26746573) Uchazeč 140 337 791,- Kč vč. DPH
115 981 645,- Kč bez DPH
Ekostavby Brno, a.s. (46974687) Uchazeč 140 626 439,- Kč vč. DPH
116 220 198,- Kč bez DPH
ZEPRIS s.r.o. (25117947) Uchazeč 143 977 514,84 Kč vč. DPH
118 989 681,69 Kč bez DPH
Skanska a.s. (26271303) Uchazeč 135 763 229,36 Kč vč. DPH
112 201 016,- Kč bez DPH
KLEMENT a.s. (25016695) Uchazeč 149 001 812,57 Kč vč. DPH
123 141 993,86 Kč bez DPH
IMOS group s.r.o. (27756971) Uchazeč 146 690 170,73 Kč vč. DPH
121 231 546,06 Kč bez DPH
HOCHTIEF CZ a.s. (46678468) Uchazeč 152 887 948,87 Kč vč. DPH
126 353 676,75 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (60838744) Uchazeč 137 810 476,95 Kč vč. DPH
113 892 956,16 Kč bez DPH
IMOS Brno, a.s. (25322257) Uchazeč 139 631 913,03 Kč vč. DPH
115 398 275,23 Kč bez DPH
Společnost ČOV Kralice ECS + VHST (společník 1 nebo správce: EUROVIA CS, a.s.) (45274924) Dodavatel 134 363 289,14 Kč vč. DPH
111 044 040,61 Kč bez DPH
OHL ŽS, a.s. (46342796) Uchazeč 140 259 427,69 Kč vč. DPH
115 916 882,39 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap