Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021 zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikaní a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-010102

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09310000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Odběrná místa jsou specifikována v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

66 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

4. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OTIDEA avz s.r.o.,

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Koláčková

Kontaktní e-mail: zakazky@otidea.cz

Kontaktní telefon: +420 295 565 120

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap