Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2016 do 31.12.2018 – JŘSU

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2016 do 31.12.2018 – JŘSU zadávané zadavatelem Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2016 do 31.12.2018 – JŘSU

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikaní a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09310000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

90 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OTIDEA a.s., IČ: 27142442, Thámova 681/32, 180 00 Praha 8 – Karlín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Šenoldová

Kontaktní e-mail: zuzana.senoldova@otidea.cz

Kontaktní telefon: +420 602 679 551

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro období od 1.1.2016 do 31.12.2018 – JŘSU.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 31. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap