Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Hrotové soustruhy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Hrotové soustruhy zadávané zadavatelem Vítkovická střední průmyslová škola. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Vítkovická střední průmyslová škola

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Hrotové soustruhy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks hrotových soustruhů včetně příslušenství, jejich instalace a uvedení do provozu.
Účelem veřejné zakázky je vybavení nově vybudované soustružny určené pro odborný výcvik žáků strojírenských oborů.

Předmět plnění veřejné zakázky je realizován v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů – II.etapa“, reg. číslo CZ.1.10/2.1.00/33.01688, který je financován z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Předmět veřejné zakázky, kromě vlastní dodávky, zahrnuje i dopravu na místo plnění, vlastní instalaci, zprovoznění, komplexní vyzkoušení, zaškolení o obsluze a údržbě stroje a záruční servis.

Instalací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů a věcí nezbytných pro řádné umístění předmětu plnění na místo určené zadavatelem a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou předmětu plnění, jejichž provedení je pro řádné zprovoznění zařízení nezbytné.

Bližší specifikace předmětu plnění včetně technických podmínek (dle § 45 zákona) je obsažena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

401779

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42621000-5 Soustruhy

Místo plnění veřejné zakázky

Objekt dílen praktické přípravy – centrum pro výuku strojírenských oborů, Závodní 92/9, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 236 686,- bez DPH (6 336 390,06 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

9. 2. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radim Kubový

Kontaktní e-mail: radim.kubovy@vitkovice.cz

Kontaktní telefon: +420 608 816 672

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů - II.etapa, Hrotové soustruhy.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap