Kunín - Výstavba stáje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kunín - Výstavba stáje zadávané zadavatelem Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kunín - Výstavba stáje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Jedná se o výstavbu nově navržené stáje pro ustájení reprodukčních dojnic ve volných boxových ložích pro stelivový provoz včetně dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, zpevněné plochy, rozvodů NN a dodávky technologie. Stáj je podélně rozdělena krmným stolem na dvě části. Mezi boxy je hnojná chodba a u krmného stolu krmiště. Krmení bude zakládáno krmným vozem pojíždějícím po krmném stole.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213240-7, 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je k. ú. Kunín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

17 600 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

15 497 042,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

15 942 770,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

5. 4. 2016, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kunín - Výstavba stáje.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kunín - Výstavba stáje zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
První KEY-STAV, a.s. (25385127) Dodavatel 18 751 421,- Kč vč. DPH
15 497 042,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap