Profilovací linka na kotvy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Profilovací linka na kotvy zadávané zadavatelem VANHOZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

VANHOZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Profilovací linka na kotvy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka profilovací linky na kotvy. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnoticí kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídky mohou být podány českém v nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: VANHOZ s.r.o.
Sídlo: Jana Palacha 1195, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
IČ: 268 29 126

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.

Zadávací řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva IV. programu podpory Technologie, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) názvem projektu „VANHOZ s.r.o. formou nákupu nových technologií“ a číslem projektu „CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008103“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-005605

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Jana Palacha 1195, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 000 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

20. 3. 2018, 10:15:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Profilovací linka na kotvy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap