Dodávka technologií pro projekt Pokročilé zobrazováni živých tkání

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologií pro projekt Pokročilé zobrazováni živých tkání zadávané zadavatelem Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologií pro projekt Pokročilé zobrazováni živých tkání

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je moderní konfokální mikroskop a monochromátor, který umožní nový přístup k analýzám patologických změn u transgenních zvířat na tkáňových a organotypických řezech. Nové zařízení má potenciál sledovat interakce transplantovaných buněk s hostitelskou tkání in situ, tím nejen získat nové významné výsledky, ale i snížit počet velmi drahých transgenních zvířat nutných pro výzkum. Konfokální mikroskop nové generace spolu s monochromátorem je nezbytný rovněž pro značení buněk za účelem jejich in vivo sledování.

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 98 zákona, a to následujícím způsobem:
část 1: Konfokální mikroskop
část 2: Monochromátor

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

377403

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 719 008,26 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

14. 4. 2014, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: eNovation s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Kristýna Tlustošová

Kontaktní e-mail: kristyna.tlustosova@enovation.cz

Kontaktní telefon: +420 608 277 575

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologií pro projekt Pokročilé zobrazováni živých tkání.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap