Nákup technologií za účelem snížení prašnosti

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup technologií za účelem snížení prašnosti zadávané zadavatelem Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup technologií za účelem snížení prašnosti

Předmět veřejné zakázky

Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je zametací vůz a kropicí vůz. Jako prostředek údržby komunikaci je uvažováno se souběžným nasazením dvou strojů, a to kompaktní stroj se zametací nástavbou, který je vybavený kartáči se zametací šířkou maximálně 2300 mm a stroj s kropičkou a tlakovou vodou. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní čistící technologie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144431-8 Zametací vozy s vysavačem; 34144450-7 Kropící vozy

Místo plnění veřejné zakázky

Rakovník

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BlueFort s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jan Vaníček

Kontaktní e-mail: vanicek@bluefort.cz

Kontaktní telefon: +420 731609533

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup technologií za účelem snížení prašnosti.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap