Stroj na úpravu ledu - rolba

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stroj na úpravu ledu - rolba zadávané zadavatelem TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stroj na úpravu ledu - rolba

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks stroje – nové elektrické akumulační rolby na úpravu ledové plochy pro potřebu provozu zimního stadionu, dle zadavatelem stanovené technické specifikace a dle platných norem a nařízení.

Účelem veřejné zakázky je obnova strojního parku pro údržbu ledové plochy a zajištění její kvality pro potřebu sportovních a volnočasových aktivit na zimním stadionu. Součástí uvedené dodávky je doprava do místa plnění zakázky, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy při předání předmětu dodávky.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 1 kusu nového nepoužitého stroje na úpravu ledové plochy – elektrické akumulační rolby bez kabiny řidiče. V rámci této veřejné zakázky není možné předložit nabídku pro rolbu na jiný pohon.

Součástí předmětu veřejné zakázky a nabídkové ceny je rovněž zajištění těchto úkonů dodavatelem:
• doprava a složení stroje na místo určení tj. Zimní stadion, Ledeč nad Sázavou, Nádražní 1292,
• předání veškeré nezbytné technické dokumentace včetně návodu k obsluze a běžné údržbě a veškerých certifikátů a osvědčení dle platné legislativy ČR a EU vztahující se k dodávce,
• předvedení stroje v jeho provozu a jeho všech funkcí a vybavení přímo na ledové ploše
a kvalifikované zaškolení obsluhy stroje.

Veškeré podrobné požadavky zadavatele na technické parametry dodávaného zboží a technicko - jakostní podmínky dodávky jsou vymezeny v Čl. 10 Technické podmínky této ZD.

Poznámka

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

37481000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Ledeč nad Sázavou

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 200 000,- bez DPH (3 872 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

6. 5. 2016, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TYPAZ, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Jaroslav Vebr

Kontaktní e-mail: typaz@volny.cz

Kontaktní telefon: +420 222 521 445

Kontaktní datová schránka: 9ud8vdd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stroj na úpravu ledu - rolba.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap