Realizace objektu pro polygrafickou výrobu společnosti TRIANGL a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace objektu pro polygrafickou výrobu společnosti TRIANGL a.s. zadávané zadavatelem Triangl, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Triangl, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace objektu pro polygrafickou výrobu společnosti TRIANGL a.s.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace objektu pro polygrafickou výrobu společnosti TRIANGL a.s..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumenatce 18. 4. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace (editovatelná verze) 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č.2 ZD - Výkaz výměr 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č.3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č.4 ZD - Krycí list nabídky 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č.5 ZD - Čestné prohlášení uchazeče o splnění základní kvalifikace 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č.6 ZD - Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č.1 ZD - Projektová dokumentace 18. 4. 2017 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 21. 4. 2017 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2 9. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný dokument D.1.04 - ARCH - rez 9. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný Výkaz výměr (Příloha č. 2 ZD) 9. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný dokument D.1.05 - ARCH - pohledy 9. 5. 2017 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 3 12. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný dokument D.1.04 - ARCH - rez 12. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný dokument D.1.01 - ARCH - Architektonicko-stavební řešení - technická zpráva 12. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný dokument D.2.1 - Statika - Konstrukční řešení - technická zpráva 12. 5. 2017 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 4 15. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný Výkaz výměr (Příloha č. 2 ZD) 15. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný dokument D.2.4 - Statika - střecha 15. 5. 2017 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 5 - prodloužení lhůty pro podání nabídek do 30.5.2017 do 14:00 19. 5. 2017 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 6 23. 5. 2017 Zobrazit
Aktualizovaný Výkaz výměr (Příloha č. 2 ZD) 23. 5. 2017 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ (1) - M.O.M. stav projekt s.r.o. 13. 6. 2017 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ (2) - Metrostav a.s. 13. 6. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap