Rekonstrukce rozvodů společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce rozvodů společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o. zadávané zadavatelem THERMOSERVIS spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

THERMOSERVIS spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce rozvodů společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výměna rozvodů tepla na území sídliště Jankovice a výměna parovodu za horkovod (stavební práce) v rámci společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o. a to účelem snížení tepelných ztrát a celkového zlepšení energetického hospodářství na území města Nymburk.

Celý předmět plnění zakázky je blíže dán projektovou dokumentací – dokumentací pro provádění stavby, která je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poznámka

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: THERMOSERVIS spol. s r.o.
Sídlo: Nymburk, gen. Sochora 2175, PSČ 288 02
IČ: 46348034
Zastoupený: Markem Michlem a Filipem Michlem, jednateli společnosti

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 11. 2017 v 13:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je THERMOSERVIS spol. s r.o., gen. Sochora 2175, PSČ 288 02, Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231000-5, 45232140-5

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Nymburk – blíže specifikováno v projektové dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

65 301 882,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

16. 11. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SVI AJAK services s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová

Kontaktní e-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Kontaktní telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce rozvodů společnosti THERMOSERVIS spol. s r.o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení 9. 8. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace_signed 9. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD_doc 9. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD_signed 9. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD_doc 9. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 ZD_signed 9. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD_doc 9. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD_signed 9. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD 9. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 ZD 9. 8. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky budoucího místa plnění č. 1 25. 8. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky budoucího místa plnění č. 2 31. 8. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky budoucího místa plnění č. 3 31. 8. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 1 7. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 1 - Oznámení o zahájení VŘ_aktualizace_vysvětlení č. 1 7. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 1 - Příloha č. 5_Výkaz výměr_změna 7. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 1 - Zadávací dokumentace_THERMOSERVIS_aktualizace_vysvětlení č. 1 7. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 1 - Vyjádření dotčených orgánů SP a správců dotčených sítí 7. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 2 11. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 2 - Příloha č. 5_Výkaz výměr_změna 2 11. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 3 20. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 3 - Zadávací dokumentace_změna zadávacích podmínek 20. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 3 - Oznámení o zahájení VŘ_aktualizace_vysvětlení č. 3 20. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 3 - Příloha č. 2_Závazný návrh smlouvy o dílo_změna 20. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 3 - Příloha č. 2_Závazný návrh smlouvy o dílo_změna_signed 20. 9. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 3 - Příloha č. 5_Výkaz výměr_změna 3 20. 9. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky budoucího místa plnění č. 4 17. 10. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 4 18. 10. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 4 - Oznámení o zahájení VŘ_aktualizace_vysvětlení č. 4 18. 10. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 4 - ZD_THERMOSERVIS_aktualizace_vysvětlení č. 4 18. 10. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 5 31. 10. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 5 - Oznámení o zahájení VŘ_aktualizace_vysvětlení č. 5 31. 10. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 5 - ZD_THERMOSERVIS_aktualizace_vysvětlení č. 5 31. 10. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 5 - Příloha č. 5_Výkaz výměr_změna 4 31. 10. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 6 6. 11. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 6 - Příloha č. 5_Výkaz výměr_změna 5 6. 11. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 6 - Oznámení o zahájení VŘ_aktualizace_vysvětlení č. 6 6. 11. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 6 - ZD_THERMOSERVIS_aktualizace_vysvětlení č. 6 6. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 7 7. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 7 - Oznámení o zahájení VŘ_aktualizace_vysvětlení č. 7 7. 11. 2017 Zobrazit
Vysvětlení k zadávací dokumentaci č. 7 - ZD_THERMOSERVIS_aktualizace_vysvětlení č. 7 7. 11. 2017 Zobrazit
Odpověď zadavatele na žádost účastníka o vysvětlení č. 8 10. 11. 2017 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení 21. 12. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap