Revitalizace CZT Liberec - GreenNet

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace CZT Liberec - GreenNet zadávané zadavatelem Teplárna Liberec, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Teplárna Liberec, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace CZT Liberec - GreenNet

Předmět veřejné zakázky

Cílem projektu je optimalizace energetického hospodářství v tepelné síti soustavy CZT Liberec a realizace racionalizačních opatření, která povedou k významným energetickým úsporám. Předmětem projektu je přestavba části primární parní tepelné sítě soustavy CZT Liberec na horkovodní. Hlavním cílem řešení je snížení tepelných ztrát vznikajících transportem tepelné energie v dotčené části revitalizované soustavy pro zásobování teplem.
Jedná se o konverzi jedné (ze tří) větve parovodního primárního systému soustavy CZT města Liberec na horkovodní. Konkrétně se to týká tepelného napáječe s názvem "TN Město", který od centrálního zdroje prochází hustě zastavěnou dolní částí centra města a v centru a v okolí toku Lužické Nisy zásobuje přilehlé objekty a sídlištní celky. Tento napáječ dále prochází do vzdálené části města a zásobuje převážně sídlištní celky ve čtvrtích Staré a Nové Pavlovice.
Stavba horkovodu je liniová stavba v zastavěném území města. Během konverze dojde ke změně teplonosného média z vodní páry na horkou vodu. Vedení nových horkovodů bude přednostně ve stávajících trasách parovodů, vyjma částí, které jsou vedeny v nových trasách. Nové trasy jsou zvoleny zejména v úsecích, kde zároveň dochází k vymístění uložení původního parovodu z koryta řeky Nisy. Součástí změny média budou zároveň rekonstrukce jednotlivých výměníkových stanic (VS) z Pára-voda na Voda-voda a rekonstrukce přípojek k jednotlivým primárním odběratelům vč. nezbytné úpravy předávacích míst tepla. Dále je součástí stavby výstavba centrální výměníkové stanice pára-voda a montáž kogeneračních jednotek, které dodá třetí osoba zadavateli.

Poznámka

Veřejná zakázka je finančně podporována z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, registrační číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/15_025/0007061

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-026624

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

265 mil Kč bez DPH, z toho předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění 25 mil Kč bez DPH bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 9. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

7. 11. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alexandra Černá

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Kontaktní telefon: +420 739 301356

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace CZT Liberec - GreenNet.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 29. 9. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 16. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 19. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 19. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 23. 10. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 27. 10. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo včetně příloh 19. 3. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 21. 3. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 k SoD 23. 3. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 3 včetně příloh 4. 7. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 10. 9. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 5 k SoD 10. 1. 2019 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky za rok 2018 29. 4. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 18. 6. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo 6. 9. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo včetně příloh 23. 9. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo včetně příloh 23. 9. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 10 včetně příloh ke Smlouvě o dílo 10. 10. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo včetně příloh 13. 12. 2019 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za rok 2019 4. 2. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo 7. 5. 2020 Zobrazit
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo včetně příloh 12. 6. 2020 Zobrazit
Rozpocty k Dodatku c. 13 Smlouvy o dilo 17. 6. 2020 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 2020 26. 1. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap