Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 6

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 6 zadávané zadavatelem Teplárna Liberec, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Teplárna Liberec, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 6

Předmět veřejné zakázky

Nové práce 1: Zajištění a instalace náhradních zdrojů tepla – 2. etapa stavby
Popis prací:
Do vybraných výměníkových stanic bude po dobu provádění 2. etapy stavby projektu Revitalizace CZT Liberec-GreenNet (výměny technologie související s přechodem páry na horkou vodu) doplněn ohřev teplé vody, a to teplem z krátkodobě instalované lokální kotelny, ve které bude zdrojem tepla lehký topný olej. Jedná se o následující výměníkové stanice, kde je nezbytné zajišťovat průběžnou dodávku tepla i v mimotopném období bez možnosti odstávek tepla z důvodu realizace stavebních prací:
a) VS Justiční palác (PS24) – ohřev teplé vody na teplotu 55°C
b) VS Střední škola strojní, stavební a dopravní (PS25) – ohřev teplé vody na teplotu 55°C
Každá výměníková stanice bude z lokální kotelny zásobena pouze krátkodobě a to po dobu, kdy není možný ohřev teplem z centrálního zdroje tepla zadavatele. Datum uvedení lokální kotelny do provozu a odstavení z provozu bude dán harmonogramem prací na výměně přívodních potrubí do výměníkových stanic. Počet dnů je určen dodavatelem dle harmonogramu, bude doplněn do tabulky s názvem „Přehled kotelen“, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 tohoto zadání. Předpokládaná potřebná dodávka tepla v GJ/den je stanovena dle bilancí zadavatele z roku 2018 a je uvedena v tabulce „Přehled kotelen“, příloha č. 1.
Ukončení provozu kotelny je možné pouze po zahájení dodávek tepla novou technologií, tj. po zprovoznění nově instalované horkovodní tepelné sítě do předmětné předávací stanice vč. zprovozněné upravené předávací stanice voda-voda u dotčených odběratelů tepla (PS 24 a PS 25).
Dodavatel musí zajistit pronájem potřebné kotelny a nádrží paliva, dopravu na místo instalace, složení, napojení na technologii výměníkové stanice a napojení na rozvody teplé vody, její nepřetržitý provoz v souladu s technickými normami a platnou legislativou a po ukončení provozu demontáž všech nepotřebných zařízení a jejich odvoz. Vlastní dodávka tepla nebude součástí díla dle tohoto zadání, Provoz kotelen zajišťuje dodavatel. palivo pro provoz kotelny zajistí zadavatel. Nabízející musí zajistit instalaci kalorimetru měření dodávky tepla na výstupu z kotelny.
V nabídce bude doložena účinnost kotelny a závazek zahájení prací na odstranění závady v případě poruchy technologie kotelny a návazné technologie, potřebné pro napojení kotelny na výměníkovou stanici.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2019043

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 081 504,92 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

10. 6. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MCI SERVIS s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alexandra Černá

Kontaktní e-mail: mciservis@mciservis.eu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace CZT Liberec - GreenNet - dodatek č. 6.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 18. 6. 2019 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 18. 6. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap