Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a. s. Hradec Králové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a. s. Hradec Králové zadávané zadavatelem Technistone, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Technistone, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a. s. Hradec Králové

Předmět veřejné zakázky

Dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu nového mísicího zařízení na přípravu suchých pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a.s.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona dle č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Nabídka bude podána v českém nebo anglickém jazyce.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Technistone, a. s., Hradec Králové

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Ledecký

Kontaktní e-mail: ledecky@technistone.cz

Kontaktní telefon: +420 731 420 600

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a. s. Hradec Králové.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap