Výběrové řízení na dodavatele nové polymerační pece včetně příslušenství pro lisovací linku č. 1 v Technistone, a.s., Hradec Králové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele nové polymerační pece včetně příslušenství pro lisovací linku č. 1 v Technistone, a.s., Hradec Králové zadávané zadavatelem Technistone, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Technistone, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodavatele nové polymerační pece včetně příslušenství pro lisovací linku č. 1 v Technistone, a.s., Hradec Králové

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu nového technologického uzlu lisovací linky č. 1 v Technistone, a.s., který se skládá z nové polymerační patrové pece, zakládacího zařízení a příslušenství. Zařízení bude umístěno do prostoru mezi vibrovakuovým lisem a chladicím zařízením této lisovací linky.
Nová polymerační pec bude mít 18 vodorovných pater upevněných ve svisle pojízdném rámu, každé patro je složené z horní a spodní desky vyhřívané cirkulujícím diatermickým olejem s oddělenými okruhy pro horní a spodní desky pater pece. Olej je ohříván plynovou kotelnou (kotelna spolu s oběhovými čerpadly není součástí této zakázky) na přesné teploty nastavené pro horní a spodní desky pater pece. Teplota oleje v obou cirkulačních okruzích bude nezávisle regulovatelná v rozmezí 80 – 140°C, teplota pater pece při ohřevu musí být v ploše konstantní – povolený rozdíl max. 2°C.
Patra pece budou navržena pro rozměry polotovarových desek dl. 3300 mm, š. 1600 mm s přesahem 50 mm na každou stranu. Tloušťka polotovarových desek 10 - 36 mm. Součástí polymerační pece bude zakládací a vykládací zařízení polotovarových desek, zařízení na podélný ořez papíru u polotovarových desek, včetně zařízení pro odsávání odřezků, elektrický rozvaděč, ovládací panel a zařízení na propojení nové polymerační pece se stávající technologií dle strojního lay-outu, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Nová polymerační pec musí být kompatibilní se stávajícím řídicím systémem lisovací linky, založeným na průmyslových automatech SIEMENS, které budou rozšířeny o potřebný počet nových binárních a analogových vstupů/výstupů, včetně řídícího SW.
Princip chodu polymerační pece:
Vylisovaná polotovarová deska je na pásu lisu odříznuta od pruhu lisovacího papíru (tzv. příčný ořez – není součástí této zakázky) a dále se přesunuje na novém dopravníku k nové polymerační peci. V průběhu přesunu je proveden ořez papíru z podélných stran polotovarové desky. Manipulační zařízení zasune desku do příslušného „otevřeného“ patra polymerační pece (horní deska patra je nadzvednuta hydraulickými písty), spodní deska patra je přesně svisle najetá do úrovně zakládacího zařízení. V případě, že v patru pece je již vytvrzená deska, manipulační zařízení ji nejprve vyloží na válečkový dopravník a do uvolněného patra zasune novou vylisovanou desku. Vytvrzená deska pokračuje dále do chladícího zařízení (není součástí této zakázky). Cyklus se stále opakuje pro všechna patra v polymerační peci, řídicí systém musí zajistit stejnou dobu vytvrzování desek dle hodnoty nastavené na ovládacím panelu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

632210

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

50 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

24. 3. 2016, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Tomáš Duda

Kontaktní e-mail: duda@technistone.cz

Kontaktní telefon: +420 731 126 712

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele nové polymerační pece včetně příslušenství pro lisovací linku č. 1 v Technistone, a.s., Hradec Králové.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap