Dodávka nového chladícího zařízení pro lisovací linku č. 2 v Technistone, a.s. Hradec Králové

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka nového chladícího zařízení pro lisovací linku č. 2 v Technistone, a.s. Hradec Králové zadávané zadavatelem Technistone, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Technistone, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka nového chladícího zařízení pro lisovací linku č. 2 v Technistone, a.s. Hradec Králové

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu nového typu chladicího zařízení pro chlazení polotovarových desek z tvrzeného kamene, včetně příslušenství, na lisovací linku číslo 2 v Technistone, a.s., Hradec Králové.
Zařízení se bude sestávat z chladící věže o 24 patrech, vzduchotechnického chladícího systému s minimálním průtokem chladicího vzduchu 35 000 m3/h, zakládacího a vykládacího zařízení, válečkových dopravníků a vlastního elektrického rozvaděče. Zařízení bude nainstalováno do lisovací linky před mycím zařízením desek a musí být kompatibilní s jejím stávajícím řídicím systémem, založeným na průmyslových automatech SIEMENS, které budou rozšířeny o potřebný počet nových binárních a analogových vstupů/výstupů, včetně řídícího SW.

Veškerá zařízení budou navržena pro následující rozměry a parametry vyráběných polotovarových desek:
Pracovní šířka polotovarové desky od 1400 do 1600 mm.
Pracovní délka polotovarové desky od 3000 do 3300 mm.
Pracovní tloušťka polotovarové desky od 16 – 40 mm.
Max. váha polotovarové desky pro návrh zařízení je 400 kg
Zařízení musí zajistit oboustranné rovnoměrné chlazení velkoplošných desek s automatickou regulací podmínek chlazení tak, aby nedocházelo k nežádoucím příčným nebo podélným průhybům desek a tím i ke zvyšování vnitřního pnutí.

Při konstrukci jednotlivých zařízení je nutné počítat s abrazivním charakterem vytvrzených polotovarových desek, včetně vystupujících ostrých hran po obvodu desky – tzv. „otřepů“ a rovněž s kondenzací par separačního prostředku desek na bázi polyvinylalkoholu, které se odpařují z ulpělého filmu na horkém povrchu desek. Rovněž musí odolávat organickým rozpouštědlům používaným při čištění chladicího zařízení (aceton, di-basic ester atd.).
Součástí dodávky bude nový vykládací vozík desek na konci lisovací linky, který propojí po kolejové dráze jednotlivá zařízení, tj. linku nové chladící věže a mycího zařízení s chladícími tunely a s výstupním zásobníkem desek
Součástí nabídky bude rovněž návrh přestavby stávajících částí lisovací linky, bude-li to instalace chladicího zařízení vyžadovat

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

526481

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Hradec Králové

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 000 000,- bez DPH (13 310 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 11. 2015

Lhůta pro podání nabídek

28. 12. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Tomáš Duda

Kontaktní e-mail: duda@technistone.cz

Kontaktní telefon: +420731126712

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka nového chladícího zařízení pro lisovací linku č. 2 v Technistone, a.s. Hradec Králové.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap