Zkušební box pro zkoušky náprav pod zatížením

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkušební box pro zkoušky náprav pod zatížením zadávané zadavatelem TATRA TRUCKS a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TATRA TRUCKS a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkušební box pro zkoušky náprav pod zatížením

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je pořízení 3 ks elektrických točivých strojů s rekuperací. Zadavatel požaduje oba směry otáčení, programovatelné řízení, snímání a automatické zpracování měřených veličin včetně automatického tisku zkušebního protokolu pro zkušební stav náprav vč. nezbytných stavebních úprav, mostového jeřábu, přívodu el. energie z hlavního rozvaděče a demontáž stávající technologie. Jedná se tedy o vybudování a vybavení zcela nového pracoviště, které vznikne sloučením a přestavbou dvou stávajících zkušebních boxů na zkušebně agregátů. Výběrové řízení je vyhlášeno v rámci projektu „Rozvoj VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.“ Registrační číslo: CZ.01.1.2.0.15_002.00026 v OPPIK. V rozpočtu daného projektu je daná položka označena jako: Zkušební box pro zkoušky náprav pod zatížením.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000010

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

640275

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Potenciál_zkušební box

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34328100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Areál Tatry 1450/1 742 21 Kopřivnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

34 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 7. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TATRA TRUCKS, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radomír Mifka

Kontaktní e-mail: radomir.mifka@tatra.cz

Kontaktní telefon: +420 556 492 841

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkušební box pro zkoušky náprav pod zatížením.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap