Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény zadávané zadavatelem Švandovo divadlo na Smíchově. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Švandovo divadlo na Smíchově

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény v souladu s projektovou dokumentací, která byla zpracovaná společnostmi ELSEREMO, a.s. IČ: 25565893 a NORTECH s.r.o., IČ: 61972738 a je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Jedná se o výměnu technologií stávající budovy Švandova divadla. Tyto technologie se budou měnit pouze uvnitř budovy. Výměna technologií si nevyžádá žádné viditelné stavební úpravy (pouze drobná stavební zapravení po demontáži stávajících technologií a po montáži technologií nových).
Při změně technologie nedochází ke změně vzhledu budovy, tedy k žádným změnám prostorových kompozic. Součástí předmětu veřejné zakázky je nicméně provedení ubourání (rozšíření) stávající stěny jímky zdvíhací plošiny.
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-011967

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42410000

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 500 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

19 254 651,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: OTIDEA avz s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Koláčková

Kontaktní e-mail: zakazky@otidea.cz

Kontaktní telefon: +420 295565120

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EST Stage Technology, a.s. (29230128) Dodavatel 238 347 676,80 Kč vč. DPH
19 698 080,- Kč bez DPH
ELSEREMO a.s. (25565893) Uchazeč 27 561 123,- Kč vč. DPH
22 777 788,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 EST Stage Technology, a.s. (29230128) 22 258 803,05
18 395 705,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap