Rekonstrukce areálu S-VTP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce areálu S-VTP zadávané zadavatelem STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce areálu S-VTP

Předmět veřejné zakázky

Předmětem díla je komplexní dodávka a zhotovení stavebních objektů včetně příslušenství potřebných k naplnění účelu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Stavební dílo „Strojírenský materiálový vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor” bude provedeno na pozemcích č. parc. 1945/1, 1945/2, 1946/1, 1946/6, 1946/7, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1947/5, 1947/6, 1947/9, 1947/10, 1947/12, 1947/13, 1947/14, 1947/15, 1947/16, 1947/17, 1947/19, 1947/20, 1947/21, 1947/22, 1947/23, 1947/24, 1947/25, 1947/26, 1947/27, 1947/28, 1947/29, 1947/30, 1947/31, 1947/32, 1947/33, 1947/34, 1947/35, 1947/36, 1947/38, 1947/40, 1947/41, 1948, 1949, 2377, 2378, vše v k.ú. Buštěhrad při ulici U Panelárny, Buštěhrad, 27343. Stavba bude provedena na základě zadávací dokumentace, která definuje rozsah díla, zadávací podmínky obsahuje projektovou dokumentaci včetně slepého výkazu výměr a technických a souhrnných zpráv v souladu s vyhláškou č. 230/2012.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.s-vtp.cz/vyberova-rizeni.html

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

350966

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ201302

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

U Panelárny 136, 273 43 Buštěhrad

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

320 500 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

208 751 522,77 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

30. 12. 2013, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Malina

Kontaktní e-mail: malina@s-vtp.cz

Kontaktní telefon: +420 775 660 090

Kontaktní datová schránka: exg3pxa

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce areálu S-VTP.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce areálu S-VTP zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
W SUN s.r.o. (31418970) Dodavatel 252 589 342,55 Kč vč. DPH
208 751 522,77 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap