Modernizace odborných učeben – dodávka ICT

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace odborných učeben – dodávka ICT zadávané zadavatelem Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace odborných učeben – dodávka ICT

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky.
Část 1 - vybavení
Předmětem zakázky je dodávka HW a SW vybavení pro odborné učebny.
Jedná se o:
- Grafický monitor + kalibrační sonda - 1 ks
- Notebook – 1 ks
- Stolní tiskárna – 1 ks
- Plotr – 1 ks
- Tablet – 5 ks
- Externí HDD – 1 ks
- Grafický tablet – 4 ks
- PC I – 57 ks
- PC II – 31 ks
- Tiskárna A3 - 1 ks
- Mobilní grafický tablet – 5 ks
- Tablet 22 - 2 ks
- 3D tiskárna – 1 ks
- Scanner – 4 ks
- Dataprojektor – 6 ks
- SW - 3 ks celotřídní licence
Vše dle specifikace – viz příloha zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 2,47 mil. Kč bez DPH.
Zadavatel upozorňuje, že operační systém Windows požadovaný u některých dodávek může být dodán ve verzi Home (zřizovatel objednatele má uzavřenu smlouvu se společnosti Microsoft na bezplatný upgrade na verzi Pro).

Doba plnění veřejné zakázky je rozdělena do dvou etap:
- I. etapa do 22. 12. 2017 a jedná se o dodávku 15 ks PC I (jedná se o předpokládaný termín, může být s ohledem na případné prodlevy v průběhu zadávacího řízení prodloužen, předpokládá se doba dodání do cca 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy)
- II. etapa do 28. 2. 2018 (nejdříve však 1. 2. 2018) a jedná se o dodávku zbývajícího zařízení.

Část 2 - server
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks serveru dle specifikace – viz příloha zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 70 tis. Kč bez DPH.
Doba plnění veřejné zakázky je stanovena do 18. 2. 2018 (nejdříve však 1. 2. 2018).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30213100-6, 30213200-7, 30232100-5, 72000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

24. 11. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883824

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace odborných učeben – dodávka ICT.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení, výzva a zadávací dokumentace 7. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 7. 11. 2017 Zobrazit
příloha ZD 7. 11. 2017 Zobrazit
zrušení části 2 29. 11. 2017 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 29. 11. 2017 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele část 1 3. 1. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap