Výměna střešní konstrukce budovy bazénu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna střešní konstrukce budovy bazénu zadávané zadavatelem Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna střešní konstrukce budovy bazénu

Předmět veřejné zakázky

Výměna střešní konstrukce budovy bazénu střední školy dle projektové dokumentace, zpracované v prosinci 2017 Ing. Edvinem Bartošem, IČ: 121 31 385, ČKAIT: 1101574. Předmětem stavebních úprav je výměna stávající střešní konstrukce budovy bazénu za novou. Jedná se o demontáž stávajících střešních kazetových panelů a provedení nové střešní konstrukce. Nová střešní konstrukce je konstrukčně navržena jako kompaktní střecha na trapézovém plechu vč. nové skladby zateplení střechy a nové hydroizolace. Nosná část střechy bude provedena nosnými trapézovými plechy, které budou uloženy na stávající ocelovou konstrukci jako spojitý nosník. Nový podhled střechy bude řešen jako zavěšený akustický podhled z desek z minerální vlny opatřené vhodnou finální vrstvou s ohledem na prostředí bazénu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 730 000,- bez DPH (6 933 300,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 738 849,10 bez DPH (6 944 007,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 5. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 5. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Šimíček

Kontaktní e-mail: skolspec@skolspec.,cz

Kontaktní telefon: 596909317

Kontaktní datová schránka: 9sjfcqr

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna střešní konstrukce budovy bazénu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Výměna střešní konstrukce budovy bazénu neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap