VZ 11/2023 - Lyžařský výcvik pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky 2024

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VZ 11/2023 - Lyžařský výcvik pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky 2024 zadávané zadavatelem Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VZ 11/2023 - Lyžařský výcvik pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky 2024

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění ubytování a stravy na lyžařském výcviku pořádaném pro žáky 2. a 3. ročníků. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na libovolnou část zakázky. Fakturace proběhne vždy samostatně za jednu část zakázky. Konkrétní termíny a požadavky na jednotlivé části jsou uvedeny v příloze č. 1 Specifikace služeb. Předpokládaná hodnota jednotlivých částí zakázky: - Část 1: 315.272,73 Kč bez DPH - Část 2: 210.181,82 Kč bez DPH Předpokládaná hodnota každé části veřejné zakázky je stanovena jako limitní. Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovených limitních cen znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem, jehož důsledkem bude vyloučení účastníka z účasti ve výběrového řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

525 454,55 bez DPH (578 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 9. 2023

Lhůta pro podání nabídek

11. 10. 2023, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VZ 11/2023 - Lyžařský výcvik pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky 2024.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VZ 11/2023 - Lyžařský výcvik pro žáky Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky 2024 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PRODOS spol. s r. o. (00544949) Dodavatel 404 480,- Kč vč. DPH
367 709,10 Kč bez DPH
KRT Ostrava s. r. o. (26243849) Uchazeč 343 400,- Kč vč. DPH
312 181,82 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap