Realizace tréninků didaktických dovedností a měkkých kompetencí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Realizace tréninků didaktických dovedností a měkkých kompetencí zadávané zadavatelem Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Realizace tréninků didaktických dovedností a měkkých kompetencí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je kompletní obsahové a lektorské zajištění realizace tréninků pro účastníky z řad zaměstnanců zadavatele a partnerského subjektu (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) ve dvou tématických oblastech dle níže uvedených podmínek:
1. Vzdělávací tréninky pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj didaktických dovedností – využívání moderních vyučovacích metod vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků ve dvou úrovních:
a) základní modul tréninku didaktických dovedností v rozsahu 24 hod.
Realizace bude rozdělena do 5 výukových dnů kombinujících prezenční výuku na zapojených školách v odpoledních hodinách (3 dny x 4 hod.) s následným intenzivním výjezdním tréninkem mimo prostory školy (12 hod. trénink rozložený do 2 dnů - první den 4 hod. + druhý den 8 hod.).
V průběhu realizace projektu bude realizováno 5 tréninků základního modulu, vždy ve skupině 12 pedagogů (3 skupiny za zadavatele a 2 skupiny za partnera).
Základní obsahové požadavky – základní modul:
- principy efektivní komunikace
- principy efektivního učení
- způsoby učení
- práce se skupinou
- zpětná vazba
- vybrané tréninkové metody
- příprava na výuku
b) rozšířený modul tréninku didaktických dovedností v rozsahu 16 hod.
Celý trénink bude realizován pro vybrané absolventy základního modulu formou intenzivního výjezdního tréninku.
V průběhu projektu budou realizovány 3 tréninky rozšířeného modulu, vždy ve skupině 12 pedagogů (2 skupiny za zadavatele a 1 skupina za partnera).
Na závěr jednotlivých tréninků bude provedeno vyhodnocení zpětné vazby (dotazníkové šetření) jako prostředek pro zvyšování kvality realizace vzdělávání, které budou následně zapracovány do dalších realizovaných kurzů.
Základní obsahové požadavky – rozšířený modul:
- rozšířené portfolio stylů učení a jejich využití ve třídě
- využití vizuálních pomůcek
- umění facilitace
- zvládání složitých situací
2. Tréninky měkkých kompetencí pro nepedagogické pracovníky zaměřené na zvyšování jejich kompetencí pro výkon profese
v rozsahu 32 hod.
Tréninky budou realizovány v rozsahu 2 dvoudenních tréninků (32 hod. trénink rozložený do 2 x 2 dnů – první den 8 hod. + druhý den 8 hod.) pro dvě skupiny v počtu 12 nepedagogických pracovníků (jedna skupina za zadavatele a druhá skupina za partnera).
Základní obsahové požadavky / témata tréninků měkkých dovedností:
- efektivní komunikace,
- zvládání zátěže,
- organizace a plánování,
- výkonnost.
V každém školním roce v průběhu projektu absolvuje každá skupina jeden trénink - celkem tedy budou v průběhu projektu realizovány 4 dvoudenní tréninky vždy ve skupině 12 účastníků (1 skupina za zadavatele a 1 skupina za partnera). Tyto tréninky budou realizovány formou intenzivního výjezdního tréninku mimo prostory školy.
Na závěr kurzů bude provedeno vyhodnocení zpětné vazby (dotazníkové šetření) jako prostředek pro zvyšování kvality realizace vzdělávání.
Další podmínky realizace předmětu zakázky:
- před zahájením realizační fáze tréninků pedagogických pracovníků dodavatel povinně zajistí pro tyto tréninky akreditaci vzdělávacího programu v systému DVPP u MŠMT,
- všechny tréninky budou lektorsky zajištěny minimálně 2 kvalifikovanými lektory,
- dodavatel na své náklady zajistí ubytování a stravu lektorů v místě realizace zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

609 000,- bez DPH (730 800,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

609 000,- bez DPH (730 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Josef Lukosz

Kontaktní e-mail: j.lukosz@spseiostrava.cz

Kontaktní telefon: 774 774 502

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Realizace tréninků didaktických dovedností a měkkých kompetencí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Realizace tréninků didaktických dovedností a měkkých kompetencí neobsahuje žádné další informace či soubory.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Realizace tréninků didaktických dovedností a měkkých kompetencí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KAZUIST, spol. s r.o., Regionální poradenské a informační centrum (44743432) Uchazeč 730 800,- Kč vč. DPH
609 000,- Kč bez DPH
RPIC-ViP s.r.o (25826051) Dodavatel 723 840,- Kč vč. DPH
603 200,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap