Kompletní dodávka a montáž betonové kioskové trafostanice vn/nn SOU plynáresnské Pardubice - Přístavba dílny a odborných učeben

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kompletní dodávka a montáž betonové kioskové trafostanice vn/nn SOU plynáresnské Pardubice - Přístavba dílny a odborných učeben zadávané zadavatelem Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kompletní dodávka a montáž betonové kioskové trafostanice vn/nn SOU plynáresnské Pardubice - Přístavba dílny a odborných učeben

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž zadávání nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „zákon“), vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Předmětem zakázky je provedení veškerých stavebních a souvisejících prací nutných k provedení a řádnému zhotovení dodávky betonové kioskové trafostanice vn/nn.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ 1/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

SOUP Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 000 000,- bez DPH (1 210 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

5. 4. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ďurašková

Kontaktní e-mail: duraskova@souplyn.cz

Kontaktní telefon: 601372635

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kompletní dodávka a montáž betonové kioskové trafostanice vn/nn SOU plynáresnské Pardubice - Přístavba dílny a odborných učeben.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap