Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku strojírenských a stavebních oborů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku strojírenských a stavebních oborů zadávané zadavatelem Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku strojírenských a stavebních oborů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení odborných učeben pro výuku žáků strojírenských a stavebních oborů. Celková zakázka je rozdělena na 4 části:

ČÁST 1 – „Vybavení odborné 3D učebny“
ČÁST 2 – „Vybavení odborných učeben – strojní“
ČÁST 3 – „Vybavení odborných učeben – instalatérské a stavební“
ČÁST 4 – „Vybavení odborné učebny – mechanik opravář motorových vozidel“

Podrobná specifikace předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace:
Příloha č. 1 – „Technická specifikace předmětu plnění“ – ČÁST 1
Příloha č. 2 – „Technická specifikace předmětu plnění“ – ČÁST 2
Příloha č. 3 – „Technická specifikace předmětu plnění“ – ČÁST 3
Příloha č. 4 – „Technická specifikace předmětu plnění“ – ČÁST 4

Poznámka

Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři samostatné části v souladu s § 35 ZZVZ. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jednu nebo více částí veřejné zakázky, přičemž nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část samostatně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-022162

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6;42600000-2;43300000-6;44000000-0;31000000-6;39162000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Petrovice u Karviné, Orlová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 856 664,- bez DPH (7 086 563,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 835 922,- bez DPH (7 025 485,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 835 922,- bez DPH (7 025 485,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 7. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Drahomíra Witoszová

Kontaktní e-mail: witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

Kontaktní telefon: +420595391021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku strojírenských a stavebních oborů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1- "Technická specifikace předmětu plnění" - ČÁST 1 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - "Technická specifikace předmětu plnění" - ČÁST 2 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění - ČÁST 3 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 - "Technická specifikace předmětu plnění" - ČÁST 4 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 5 - "Návrh kupní smlouvy" - ČÁST 1 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 6 - "Návrh kupní smlouvy" - ČÁST 2 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 7 - "Návrh kupní smlouvy" - ČÁST 3 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 8 - "Návrh kupní smlouvy" - ČÁST 4 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 9 - "Cenová nabídka" - ČÁST 1 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 10 - "Cenová nabídka" - ČÁST 2 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 11 - "Cenová nabídka" - ČÁST 3 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 12 - "Cenová nabídka" - ČÁST 4 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 13 - "Krycí list nabídky" 9. 7. 2018 Zobrazit
Příloha č. 14 - "Čestné prohlášení k základní způsobilosti" 9. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení - ČÁST 1 (Habilis Steel spol. s r.o.) 20. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - ČÁST 1 - VYBAVENÍ ODBORNÉ UČEBNY 3D 20. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - ČÁST 2 - VVYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN - STROJNÍ 20. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - ČÁST 3 - VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN - INSTALATÉRSKÉ A STAVEBNÍ 20. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele - ČÁST 4 - VYBAVENÍ ODBORNÉ UČEBNY - MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 20. 8. 2018 Zobrazit
Oznámení o vyloučení účastníka - ČÁST 4 (TEMEX, spol. s r.o.) 5. 9. 2018 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 2 - ČÁST 4 - VYBAVENÍ ODBORNÉ UČEBNY - MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 5. 9. 2018 Zobrazit
KUPNÍ SMLOUVA - ČÁST 1 „Vybavení odborné 3D učebny“ 11. 9. 2018 Zobrazit
KUPNÍ SMLOUVA - ČÁST 2 „Vybavení odborných učeben – strojní“ 11. 9. 2018 Zobrazit
KUPNÍ SMLOUVA - ČÁST 3 „Vybavení odborných učeben – instalatérské a stavební“ 11. 9. 2018 Zobrazit
KUPNÍ SMLOUVA - ČÁST 4 „Vybavení odborné učebny – mechanik opravář motorových vozidel“ 11. 9. 2018 Zobrazit
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE - ČÁST 1, ČÁST 2, ČÁST 3, ČÁST 4 11. 9. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybavení odborných učeben pro praktickou výuku strojírenských a stavebních oborů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Habilis Steel spol. s r.o. (ČÁST 1) (24732061) Uchazeč 606 105,21 Kč vč. DPH
500 913,40 Kč bez DPH
Temex, spol. s r.o. (ČÁST 1) (42767873) Uchazeč 638 952,60 Kč vč. DPH
528 060,- Kč bez DPH
ESL, a.s. (ČÁST 1) (63473780) Dodavatel 636 713,- Kč vč. DPH
526 209,- Kč bez DPH
TEMEX, spol. s r.o. (ČÁST 2) (42767873) Uchazeč 3 267 061,- Kč vč. DPH
2 700 050,- Kč bez DPH
ESL, a.s. (ČÁST 2) (63473780) Dodavatel 3 266 071,- Kč vč. DPH
2 699 232,- Kč bez DPH
ESL, a.s. (ČÁST 3) (63473780) Dodavatel 3 062 563,- Kč vč. DPH
2 531 043,- Kč bez DPH
TEMEX, spol. s r.o. (ČÁST 4) (42767873) Uchazeč 95 711,- Kč vč. DPH
79 100,- Kč bez DPH
ESL, a.s. (ČÁST 4) (63473780) Dodavatel 96 120,- Kč vč. DPH
79 438,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap