Vybavení odborných učeben ICT a zajištění konektivity školy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybavení odborných učeben ICT a zajištění konektivity školy zadávané zadavatelem Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybavení odborných učeben ICT a zajištění konektivity školy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybavení odborných učeben ICT a zajištění konektivity školy. Veřejná zakázka je dle ust. § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

Není-li uvedeno jinak, týkají se ustanovení této výzvy a zadávací dokumentace všech částí veřejné zakázky.

Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části:

ČÁST 1: „Vybavení odborných učeben ICT“
ČÁST 2: „Zajištění konektivity školy“

Účastník je oprávněn podat nabídku pro jednu nebo obě části zakázky, přičemž nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část samostatně.

ČÁST 1: „Vybavení odborných učeben ICT“

Podrobný popis předmětu plnění 1. části zakázky a technická specifikace je součástí Přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek – „Technická specifikace předmětu plnění – ČÁST 1“.

Klasifikace předmětu plnění:
30200000-1 Počítače
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly
30213000-5 Osobní počítače
32321200-4 Elektronické tabule a příslušenství
48300000-1 Balík programů pro tvorbu dokumentů, kreslení, tvorbu obrázků, plánování a produktivitu

ČÁST 2: „Zajištění konektivity školy“
Podrobný popis předmětu plnění 2. části zakázky a technická specifikace je součástí Přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek – „Technická specifikace předmětu plnění – ČÁST 2“

Klasifikace předmětu plnění:
30230000-0 Zařízení související s počítači
32400000-7 Sítě

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30230000-0;30200000-1;32400000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Orlová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 841 077,- bez DPH (2 227 703,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 835 486,- bez DPH (2 220 939,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 835 486,- bez DPH (2 220 939,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 2. 2018, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Drahomíra Witoszová

Kontaktní e-mail: witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

Kontaktní telefon: +420595391021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybavení odborných učeben ICT a zajištění konektivity školy.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybavení odborných učeben ICT a zajištění konektivity školy zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
K2 atmitec s.r.o. (4276717) Uchazeč 1 805 855,- Kč vč. DPH
1 492 442,- Kč bez DPH
Supplies s.r.o. (26864959) Dodavatel 1 803 007,- Kč vč. DPH
1 490 088,- Kč bez DPH
Rystol technology s.r.o. (04384199) Uchazeč 1 804 023,- Kč vč. DPH
1 490 928,- Kč bez DPH
Flame System (26846888) Uchazeč 1 426 199,- Kč vč. DPH
1 178 677,- Kč bez DPH
PC System spol. s r.o. (25359304) Uchazeč 1 425 830,- Kč vč. DPH
1 178 372,- Kč bez DPH
Dovoz.cz s.r.o. (27769186) Uchazeč 419 220,- Kč vč. DPH
346 463,- Kč bez DPH
Marek Mencner (64145221) Dodavatel 417 932,- Kč vč. DPH
345 398,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap