Zateplení objetků - SOŠ a SOU Nymburk

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení objetků - SOŠ a SOU Nymburk zadávané zadavatelem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení objetků - SOŠ a SOU Nymburk

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o kompletní zateplení obálek budov tří objektů v areálu SOŠ a SOU Nymburk, konkrétně budovy školy Sever, budovy školy Jih a objektu internátu. Projekt počítá se zateplením obvodových a střešních plášťů, odstraněním stávajících boletických panelů a jejich náhradou obvodovým pláštěm z pórobetonu a výměnou výplní otvorů tak, aby po realizaci opatření objekty splňovaly současné podmínky na energetickou náročnost budov. S ohledem na zásady při zateplování obálek budov, zejména pak s ohledem na ošetření tepelných mostů, je součástí projektu zateplení souvisejících konstrukcí, jako jsou sokly objektů, atiky střech, či balkóny a lodžie.
Po realizaci projektu by jednotlivé objekty měly splňovat minimálně požadavek normy ČSN 730540-2 v platném znění, kde cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obálek jednotlivých objektů a tím snížení jejich energetické náročnosti.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

366071

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

132451/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45453000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Nymburk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

42 277 126,- bez DPH (51 094 823,18 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

36 331 245,29 bez DPH (43 960 806,99 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2014

Lhůta pro podání nabídek

14. 5. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Alena Mrozinská

Kontaktní e-mail: mrozinska@kr-s.cz

Kontaktní telefon: +420 257 280 477

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení objetků - SOŠ a SOU Nymburk.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení objetků - SOŠ a SOU Nymburk zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KAZIKO a.s. (26693054) Dodavatel 43 960 806,99 Kč vč. DPH
36 331 245,29 Kč bez DPH
MARHOLD a.s. (15050050) Uchazeč 44 460 464,28 Kč vč. DPH
36 744 435,77 Kč bez DPH
BRICK-STAV CZ a.s. (26098377) Uchazeč 49 602 774,84 Kč vč. DPH
40 994 028,80 Kč bez DPH
CGM CZECH a.s. (49973215) Uchazeč 50 614 570,66 Kč vč. DPH
41 830 223,69 Kč bez DPH
Trigema Building a.s. (27653579) Uchazeč 50 790 552,- Kč vč. DPH
41 975 663,- Kč bez DPH
VALC s.r.o. (45537151) Uchazeč 50 801 365,66 Kč vč. DPH
41 984 599,56 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap