Rekonstrukce výrobních prostor a příprava nových skladovacích prostor

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce výrobních prostor a příprava nových skladovacích prostor zadávané zadavatelem STEEN QOS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

STEEN QOS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce výrobních prostor a příprava nových skladovacích prostor

Předmět veřejné zakázky

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo na stavebních prací. Předmětem projektu je rekonstrukce části haly ležící na p.č. 92/2 - zateplení podhledů, rekonstrukce střešní krytiny, výměna nedostatečného osvětlení, výměna tepelně izolačních výplní otvorů, oprava omítek a rekonstrukci podlahových konstrukcí z důvodu lepší nosnosti pro osazení strojů v části haly ležící na p.č. 92/4. Dále bude objekt rozšířen o 2 skladovací haly pro kovovýrobu, z toho jedna bude vybudována na místě zchátralé budovy (st.p. 156), která bude zdemontována a bude propojena krčkem ke stávajícímu objektu.

Podrobně je předmět zakázky specifikován projektovou dokumentací (příloha č. 6) s názvem „Studie skladových hal kovovýroby“ zpracované Ing. Šárkou Dubskou a výkazem výměr (příloha č. 7). Dále je specifikován stavebním povolením ze dne 17.2.2016

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-004897

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000

Místo plnění veřejné zakázky

pozemky v kú: Vojkovice nad Ohří p.č. 92/2, 92/4, 556/6, st.p. 156.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

21 150 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 11. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 11. 2016

Lhůta pro podání nabídek

6. 1. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: obchod@sharks-cz.cz

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Beneš

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce výrobních prostor a příprava nových skladovacích prostor.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap