Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí zadávané zadavatelem ST SERVIS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ST SERVIS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 ZD. Předmět veřejné zakázky spočívá v "Rekonstrukci objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí".

Rozsah veřejné zakázky je omezen na stavební objekt:
SO 01 Opravy Krytého bazénu Valašské Meziříčí - jedná se o částečnou rekonstrukci objektu spočívající zejména v opravě hydroizolací v ploše 1. NP včetně obkladů, podlahového vytápění, opravě hydroizolací stěny venkovního schodiště včetně obkladů, sanaci venkovního výtahu a také výměně vany slané vířivky a jejího napojení na stávající technologii.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-030896

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212000-6

Místo plnění veřejné zakázky

objekt krytého bazénu na adrese Kouty 803, 757 01 Valašské Meziříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 710 515,36 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

12 645 200,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

25. 9. 2017, 11:40:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Markéta Vodáková

Kontaktní e-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 608220593

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (závazný podklad) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů (vzor) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů (vzor) s el. podpisem 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (závazný návrh) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (závazný návrh) s el. podpisem 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 - Dokumentace pro provedení stavby (závazný podklad) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 - Údaje o formě spolupráce dodavatelů (vzor) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 - Údaje o formě spolupráce dodavatelů (vzor) s el. podpisem 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 - Krycí list nabídky (vzor) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 - Krycí list nabídky (vzor) s el. podpisem 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení - základní způsobilost (vzor) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení - základní způsobilost (vzor) s el. podpisem 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení - profesní způsobilost (vzor) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení - profesní způsobilost (vzor) s el. podpisem 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - technická kvalifikace (vzor) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení - technická kvalifikace (vzor) s el. podpisem 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 10 - Titulní strana na obálku účastníka (vzor) 31. 8. 2017 Zobrazit
Příloha č. 10 - Titulní strana na obálku účastníka (vzor) s el. podpisem 31. 8. 2017 Zobrazit
Změna a vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15. 9. 2017 15. 9. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 4. 10. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 2. 11. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo - vítěz 2. 11. 2017 Zobrazit
Dohoda o narovnání+ přílohy 1. 11. 2018 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 1. 11. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MH - STAVBY, s. r. o. (27776506) Uchazeč 18 295 499,63 Kč vč. DPH
15 120 247,63 Kč bez DPH
Zlínstav a. s. (28315669) Uchazeč 21 174 168,- Kč vč. DPH
17 499 312,- Kč bez DPH
TM Stav, spol. s r. o. (48399477) Dodavatel 15 300 692,- Kč vč. DPH
12 645 200,- Kč bez DPH
Beskydská stavební, a. s. (28618891) Uchazeč 21 046 592,16 Kč vč. DPH
17 393 877,82 Kč bez DPH
Navláčil stavební firma, s. r. o. (25301144) Uchazeč 17 906 267,- Kč vč. DPH
14 798 568,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce objektu krytého bazénu ve Valašském Meziříčí zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
VT Hranice s. r. o. (28651103)
LAMER - koupelny spol. s r. o. (26847655)
IVAR a. s., divize Poděbrady (00526622)
Frajt s. r. o. (25556550)
SAUNASYSTEM s. r. o. (28942876)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap