Služby poradců a expertů pro Informační systém Chytré staveniště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Služby poradců a expertů pro Informační systém Chytré staveniště zadávané zadavatelem Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Služby poradců a expertů pro Informační systém Chytré staveniště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb poradců a expertů pro Informační systém Chytré staveniště. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technická specifikace, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na Profilu zadavatele. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platného od 1. 10. 2016. Nabídka se podává v českém nebo slovenském jazyce. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020, Výzva II programu podpory ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty číslem projektu „CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0007546“ a názvem projektu „Informační systém Chytré staveniště“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-005713

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

9

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72000000

Místo plnění veřejné zakázky

Slatinická 191, 783 49 Lutín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

12. 4. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Karolína Žáčková

Kontaktní e-mail: oppik@justimagine.cz

Kontaktní telefon: 778 527 025

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Služby poradců a expertů pro Informační systém Chytré staveniště.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap