Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu zadávané zadavatelem Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je následujících technologií:
• kolový nakladač;
• mobilní hrubotřídič;
• mobilní čelisťový drtič.

Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele. Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídka se podává v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty, katalogy zařízení či prospekty nad rámec požadovaných dokumentů dle zadávací dokumentace mohou být i cizojazyčné. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 samostatné části, zadavatel umožňuje dílčí plnění. Účastník je oprávněn podat nabídku na plnění všech, nebo jen některých částí veřejné zakázky, nebo jen na plnění jedné části veřejné zakázky. Nabídky pro každou část této veřejné zakázky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny zcela samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky zcela samostatně zadána. Každý účastník může pro každou část veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.

Poznámka

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný účastník má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) názvem projektu „Technologie pro efektivní využití stavebního odpadu SPRO“ a číslem projektu „CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0021567“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Hněvotín v okrese Olomouc, parcely 425/37, 425/38, 425/40, 425/42 uvedené v LV č. 1166 bez čísla popisného.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 820 000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Skácel

Kontaktní e-mail: skacel@sprosro.cz

Kontaktní telefon: +420 777 593 537

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap