BD Budovcova 1151, Poděbrady

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce BD Budovcova 1151, Poděbrady zadávané zadavatelem Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1151/III v Poděbradech. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1151/III v Poděbradech

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

BD Budovcova 1151, Poděbrady

Předmět veřejné zakázky

Zakázka malé hodnoty na stavební práce.
Dle společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV):
45454100-5 Rekonstrukce budov
Předmětem zakázky je konkrétní řešení rekonstrukce části bloku domu č. p. 1151, ulice Budovcova v Poděbradech, okres Nymburk. Formou rekonstrukčních prací zejména opatření vedoucí k energetickým úsporám (zateplení, výměna výplní otvorů).

Poznámka

Rozsah rekonstrukce
Projekt řeší zejména aktivity ke splnění podmínek energetických úspor. Zahrnuje zateplení obvodového pláště želeobetonového skeletu a technického podlaží minerální vlnou, předezdívku před stávající okenní vložky s izolační vrtstvou minerální vlny, v lodžiích pak ETICS šedý, s tím spojenou opravu panelových dílců, kompletní opravu lodžií včetně podlah a zábradlí, výměnu zábradlí před francouzskými okny, zateplení střechy včetně nad vstupem a nad strojovnou výtahu, výměnu zbývajících výplní otvorů, zejména vstupní dveře. Stávající luxfery a okna v přízemí budou zaměněna za plastová okna s podezdívkou. Nakonec provedení navazujících a doplňkových konstrukcí. Rozsah umožňuje subdodávky a není zde v tomto pro uchazeče omezení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5 Rekonstrukce budov

Místo plnění veřejné zakázky

Budovcova 1151, Poděbrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 342 989,78 bez DPH (6 144 438,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 6. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Komplexní služby Dušek, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Dušek

Kontaktní e-mail: pdusek@ksbd.cz

Kontaktní telefon: +420722182090

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce BD Budovcova 1151, Poděbrady.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky BD Budovcova 1151, Poděbrady zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VANDERLAAN, S.R.O. (45537305) Uchazeč 5 276 225,14 Kč vč. DPH
4 679 782,29 Kč bez DPH
HAASE, S.R.O. (27518256) Uchazeč 5 699 856,98 Kč vč. DPH
4 956 397,37 Kč bez DPH
rbe Koláčný, s.r.o. (27197671) Dodavatel 5 185 191,73 Kč vč. DPH
4 508 861,76 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky BD Budovcova 1151, Poděbrady zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Mitol s.r.o. (26477025)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap