Stavební úpravy – zateplení bytového domu ul. Májová, č.p. 183-184, Meziboří- II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy – zateplení bytového domu ul. Májová, č.p. 183-184, Meziboří- II zadávané zadavatelem Společenství vlastníků jednotek domu čp. 183, 184 v Meziboří. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 183, 184 v Meziboří

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy – zateplení bytového domu ul. Májová, č.p. 183-184, Meziboří- II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, jejichž smyslem je provedení zateplení objektu a výměna vchodových dveří.
Přesný popis požadovaného plnění je specifikován v samostatné příloze označené jako Příloha č. 5 ZD „technická specifikace“, přičemž tento soubor obsahuje projektovou dokumentaci včetně soupisu stavebních prací a výkazu výměr k ocenění. Tato příloha je nedílnou součástí zadávací dokumentace

Poznámka

Zadavatel předpokládá, že tato veřejná zakázka bude spolufinancována z veřejných rozpočtů a z rozpočtu ČR prostřednictvím dotace poskytnuté z Integrovaného operačního programu (IROP), v rámci naplnění specifického cíle SC 2.5.: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

025-2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Kód CPV 45000000-7 - Stavební práce Kód CPV 45443000-4 Práce na fasádách

Místo plnění veřejné zakázky

ul. Májová, č.p. 183-184, Meziboří

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 752 651,- bez DPH (3 165 549,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 8. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: Marie.Harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: +420 607 949 872

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy – zateplení bytového domu ul. Májová, č.p. 183-184, Meziboří- II.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap