Generální oprava statoru generátoru parní turbíny TG3

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Generální oprava statoru generátoru parní turbíny TG3 zadávané zadavatelem Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Generální oprava statoru generátoru parní turbíny TG3

Předmět veřejné zakázky

Kompletní dílo, tj. dodávka „na klíč“ zahrnujíce inženýring, kompletační činnost, výrobu, obstarání,dopravu, demontáž, montáž, izolace, lešení, nátěry, účast na koordinační činnosti objednatele, dokumentaci, uvádění do provozu včetně potřebných zkoušek, revizí a certifikace, provedení komplexních zkoušek, uvedení do provozu a poskytnutí záruk.
Návrh realizační smlouvy je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Informace a údaje obsažené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen řídit se při zpracování své nabídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-001732

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ003/2016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31124000

Místo plnění veřejné zakázky

Vřesová u Sokolova

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 10. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 10. 2016

Lhůta pro podání nabídek

1. 12. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milan Krčín

Kontaktní e-mail: krcin@suas.cz

Kontaktní telefon: +420 606662410

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Generální oprava statoru generátoru parní turbíny TG3.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap