Dodávky pohonných hmot

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávky pohonných hmot zadávané zadavatelem Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávky pohonných hmot

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot, tzn. motorové nafty třídy B, D a F, která splňuje kvalitativní parametry dané ČSN EN 590 v objemu cca 5.400.000 litrů, a dále bezolovnatého automobilového benzinu, který splňuje kvalitativní parametry dané ČSN EN 228 v objemu cca 230.000 litrů, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2018. Dodávkou pohonné hmoty se rozumí její dovoz a stočení do podzemních nádrží čerpací stanice zadavatele umístěné v areálu zadavatele ve Vintířově. Zadavatel předpokládá odběr v celém objemu s tím, že si ponechá právo neodebrat celé sjednané množství.

Dodávky motorové nafty budou rozděleny do jednotlivých měsíců po 300.000 litrech zpravidla rovnoměrně rozdělených do jednotlivých týdnů daného měsíce. Dodávky benzinu budou realizovány dle aktuálních potřeb zadavatele. Pohonné hmoty budou dodávány za využití automobilových cisteren vhodných pro přepravu pohonných hmot s ověřenými průtokovými měřidly, tiskárnou pro tisk stáčecích lístků a GPS zařízením pro monitorování pohybu automobilové cisterny.

Základem pro stanovení kupní ceny dílčích dodávek motorové nafty a automobilového benzinu bude vzorec zohledňující, krom množství dodané pohonné hmoty, aktuální cenu pohonné hmoty dle komoditní burzy v Rotterdamu, směnný kurz CZK/USD, spotřební daň a hodnotu logistické prémie, jakožto konstanty po dobu plnění zakázky, tj. základním hodnotícím parametrem dané veřejné zakázky bude výše logistické prémie.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot, tzn. motorové nafty třídy B, D a F, která splňuje kvalitativní parametry dané ČSN EN 590 v objemu cca 5.400.000 litrů, a dále bezolovnatého automobilového benzinu, který splňuje kvalitativní parametry dané ČSN EN 228 v objemu cca 230.000 litrů, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2018. Dodávkou pohonné hmoty se rozumí její dovoz a stočení do podzemních nádrží čerpací stanice zadavatele umístěné v areálu zadavatele ve Vintířově. Zadavatel předpokládá odběr v celém objemu s tím, že si ponechá právo neodebrat celé sjednané množství.

Dodávky motorové nafty budou rozděleny do jednotlivých měsíců po 300.000 litrech zpravidla rovnoměrně rozdělených do jednotlivých týdnů daného měsíce. Dodávky benzinu budou realizovány dle aktuálních potřeb zadavatele. Pohonné hmoty budou dodávány za využití automobilových cisteren vhodných pro přepravu pohonných hmot s ověřenými průtokovými měřidly, tiskárnou pro tisk stáčecích lístků a GPS zařízením pro monitorování pohybu automobilové cisterny.

Základem pro stanovení kupní ceny dílčích dodávek motorové nafty a automobilového benzinu bude vzorec zohledňující, krom množství dodané pohonné hmoty, aktuální cenu pohonné hmoty dle komoditní burzy v Rotterdamu, směnný kurz CZK/USD, spotřební daň a hodnotu logistické prémie, jakožto konstanty po dobu plnění zakázky, tj. základním hodnotícím parametrem dané veřejné zakázky bude výše logistické prémie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-009204

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ2002/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09134220-5

Místo plnění veřejné zakázky

Vintířov, čerpací stanice Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

136 000 000,- bez DPH (164 560 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milan Krčín, ing.

Kontaktní e-mail: krcin@suas.cz

Kontaktní telefon: 606662410

Kontaktní datová schránka: mz4chhv

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávky pohonných hmot.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap