Vzděláváním ke zvyšování kvality Sociálních služeb Uherského Hradiště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vzděláváním ke zvyšování kvality Sociálních služeb Uherského Hradiště zadávané zadavatelem Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vzděláváním ke zvyšování kvality Sociálních služeb Uherského Hradiště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance zadavatele, a to v oblastech:
1) Zvládání agrese u klienta
– pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky

2) Individuální plánování v praxi
– pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky

3) Individuální plánování v praxi – pracovník v sociálních službách
– pro pracovníky v sociálních službách

4) Techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů
– pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky

5) Zjišťování potřeb a individuální plánování u nekomunikujících klientů
– pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky

6) Role klíčového pracovníka
– pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky

7) Řešení konfliktů a sporů
– pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky

8) Práce s klientem s rizikem chování, včetně zpracování krizových plánů
– pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky

9) Individuální plánování se zaměřením na osoby s omezenou schopností komunikace
– pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky

10) Pracovnice/pracovník v sociálních službách s evropským certifikátem
– kvalifikační kurz (dle §37 vyhlášky 505/2006 Sb.)
pro pracovníky v sociálních službách

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Okres Uherské Hradiště, provozovny SSUH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

798 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

6. 8. 2012

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vzděláváním ke zvyšování kvality Sociálních služeb Uherského Hradiště.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap