Výběr odběratele upravených čistírenských kalů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběr odběratele upravených čistírenských kalů zadávané zadavatelem SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběr odběratele upravených čistírenských kalů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je výběr subjektu, který bude pro zadavatele zajišťovat odběr a využití nebo odstranění (likvidaci) čistírenských kalů (dále též jen „kaly“) z čistírny odpadních vod Jihlava (dále jen ČOV Jihlava) v souladu s právními předpisy České republiky, zejména dle zákona. č. 541/2020 Sb., o odpadech a legislativy Evropské Unie, platnými v době plnění, a to i v případě, že dojde k jejich novelizaci či přijetí zcela nové legislativy.

Externí odkaz na bližší informace

Havlíčkova, 64, SMJ s.r.o.

Poznámka

Sektorová veřejná zakázka

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2021-004520

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90513900-5 Likvidace kalů

Místo plnění veřejné zakázky

Jihlava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

8. 3. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ilona Sigmundová

Kontaktní e-mail: sigmundova@smj.cz

Kontaktní telefon: +420734515589

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběr odběratele upravených čistírenských kalů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap