Dodávka volně ložené posypové soli

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka volně ložené posypové soli zadávané zadavatelem SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka volně ložené posypové soli

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je dodávka volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2023/2024. Předmětem veřejné zakázky je kromě vlastní dodávky i doprava předmětu veřejné zakázky na místo určení a dodávka potřebné dokumentace a dokladů nezbytných k převzetí a užívání posypové soli. Technické požadavky na posypovou sůl jsou stanoveny v článku I. návrhu kupní smlouvy. Požadované množství posypové soli je stanoveno na 1 300 až 1 500 tun (dle skladových kapacit zadavatele).

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/profil/SMJi

Poznámka

Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou, v souladu s § 53 a § 54 zákona uveřejněny na profilu zadavatele hostovaném v Národním elektronickém nástroji (dále jen NEN) - https://nen.nipez.cz/profil/SMJi.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34927100-2 Posypová sůl

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH (5 445 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 3. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2023

Lhůta pro podání nabídek

24. 4. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ilona Sigmundová

Kontaktní e-mail: v.vejsada@gmail.com

Kontaktní telefon: 603182699

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka volně ložené posypové soli.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Dodávka volně ložené posypové soli neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap