Dodávka nového vozidla pro svoz komunálního odpadu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka nového vozidla pro svoz komunálního odpadu zadávané zadavatelem SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka nového vozidla pro svoz komunálního odpadu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Minimální technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č.1 kupní smlouvy a je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://nen.nipez.cz/profil/SMJi

Poznámka

Zadavatel poskytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou, v souladu s § 96 a § 98 zákona uveřejněny na profilu zadavatele hostovaném v Národním elektronickém nástroji (dále jen NEN) - https://nen.nipez.cz/profil/SMJi.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144510-6 Vozidla na odpadky

Místo plnění veřejné zakázky

Jihlava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6000000,-- bez DPH (7260000,-- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 9. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 9. 2023

Lhůta pro podání nabídek

20. 10. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: V2consult z.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Vojtěch Vejsada

Kontaktní e-mail: v.vejsada@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 603 182 699

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka nového vozidla pro svoz komunálního odpadu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Dodávka nového vozidla pro svoz komunálního odpadu neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap