Dodávka nového vozidla na tlakové čištění kanalizace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka nového vozidla na tlakové čištění kanalizace zadávané zadavatelem SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka nového vozidla na tlakové čištění kanalizace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla na tlakové čištění kanalizace v provedení 4 + 4 m3. Minimální technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.1 kupní smlouvy a je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Technická specifikace stanovuje konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti stroje, který je předmětem plnění veřejné zakázky.

Externí odkaz na bližší informace

Havlíčkova, 64, SMJ s.r.o.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34133100-9 Cisternová vozidla

Místo plnění veřejné zakázky

Jihlava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 200 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 880 700,- bez DPH (5 905 647,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 11. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

7. 12. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ilona Sigmundová

Kontaktní e-mail: sigmundova@smj.cz

Kontaktní telefon: 734515859

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka nového vozidla na tlakové čištění kanalizace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 18. 11. 2020 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 8. 1. 2021 Zobrazit
Kupní smlouva 8. 1. 2021 Zobrazit
Příloha č. 1 kupní smlouvy 8. 1. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap