Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu zadávané zadavatelem SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Zadavatel požaduje kompletní dodávku vozidla, skládající se ze tří součástí – podvozek, lisovací lineární nástavba a vyklápěč nádob. Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Vozidlo jako celek bude nové, vyráběné sériově továrním způsobem. Vozidlo ani nástavba nesmí být tzv. demo nebo repasované.
Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou, v souladu s § 53 a § 54 zákona uveřejněny na profilu zadavatele hostovaném v Národním elektronickém nástroji (dále jen NEN) - https://nen.nipez.cz/profil/SMJi.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-036425

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144510-6

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 900 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 555 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 555 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 9. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 9. 2019

Lhůta pro podání nabídek

19. 9. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: STAVONA TENDER, spol. s r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Dubová

Kontaktní e-mail: dubova.stavona@seznam.cz

Kontaktní telefon: 733715019

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 21. 10. 2019 Zobrazit
Kupní smlouva 21. 10. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Scania Czech Republic s. r. o. (61251186) Dodavatel 5 511 550,- Kč vč. DPH
4 555 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap