Dodávka nového cisternového vozidla

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka nového cisternového vozidla zadávané zadavatelem SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka nového cisternového vozidla

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks nového sacího cisternového vozidla na znečištěné kapaliny o objemu nádrže (cisterny) minimálně 10 m3, maximálně však 11 m3 a samostatné nádrže na čistou vodu o objemu min. 1 m3. Minimální technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č.1 kupní smlouvy a je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Technická specifikace stanovuje konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti stroje, který je předmětem plnění veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34133100-9 Cisternová vozidla

Místo plnění veřejné zakázky

Jihlava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 610 000,- bez DPH (5 578 100,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 9. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 9. 2020

Lhůta pro podání nabídek

19. 10. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ilona Sigmundová

Kontaktní e-mail: sigmundova@smj.cz

Kontaktní telefon: 734515859

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka nového cisternového vozidla.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 29. 9. 2020 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 24. 11. 2020 Zobrazit
Kupní smlouva 24. 11. 2020 Zobrazit
Příloha č. 1 kupní smlouvy 24. 11. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap