Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. zadávané zadavatelem Služby Borovany s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Služby Borovany s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:
- fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn,
- přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, ve znění pozdějších předpisů vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu ERÚ),
- zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
- zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.

Místo plnění: Odběrná místa zadavatele
Odběrná místa zemního plynu zadavatele v celkovém počtu 12 a v celkovém množství dodávky cca 4 913 MWh/rok, pro období dodávky od 01.01.2024 6:00 hod. do 1.1.2026 6:00 hod. – cca 9 826 MWh:

a) maloodběr – odběrná místa v počtu 10 a v celkovém množství 2 192 MWh (tj. cca 1 096 MWh/rok)
b) středoodběr – odběrná místa v počtu 2 a v celkovém množství 7 634 MWh (tj. cca 3 817 MWh/rok)

Bližší informace k odběrným místům jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00244686

Poznámka

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje zřizovatele zadavatele (Město Borovany): X-EN ver. 4, Portál pro vhodné uveřejnění, dostupného na internetové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00244686 , kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy) a kontakt na uživatelskou podporu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2023-020527

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09123000

Místo plnění veřejné zakázky

Borovany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

19 993 054,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 5. 2023

Lhůta pro podání nabídek

16. 6. 2023, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Dana Jilečková

Kontaktní e-mail: jileckova@ensytra.cz

Kontaktní telefon: +420 775 298 892

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pražská plynárenská, a.s. (60193492) Dodavatel 17 298 495,- Kč vč. DPH
14 296 277,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap