Nákup zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. pro rok 2013 prostřednictvím KB Profit

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. pro rok 2013 prostřednictvím KB Profit zadávané zadavatelem Služby Borovany s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Služby Borovany s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. pro rok 2013 prostřednictvím KB Profit

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k distribuční soustavě a zajištění služeb přepravy, strukturování a distribuce formou smlouvy o sdružených službách dodávek plynu pro odběrná místa v celkovém počtu 9 a v plánovaném množství dodávky na období od 1.1.2012 do 1.1.2014, 6,00 hod. ve výši 6 409,35 MWh.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

zemní plyn

Místo plnění veřejné zakázky

Borovany

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. pro rok 2013 prostřednictvím KB Profit.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 10. 12. 2012 Zobrazit
Závěrkový list MO 10. 12. 2012 Zobrazit
Závěrkový list SO 10. 12. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap