Dodávka zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. zadávané zadavatelem Služby Borovany s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Služby Borovany s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění. Předpokládaný rozsah dodávek zemního plynu - 6 409,350 MWh na období od 1.1.2013 do 31.12. 2013.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/354948

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09123000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Jihočeský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

22. 10. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Dodávka zemního plynu pro Služby Borovany s.r.o. 31. 8. 2012 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 14. 12. 2012 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap