Bytový dům Bohušov - novostavba 2016

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Bytový dům Bohušov - novostavba 2016 zadávané zadavatelem Si&Mi Company s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Si&Mi Company s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Bytový dům Bohušov - novostavba 2016

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu v Bohušově (okr. Bruntál) na pozemcích parc. č. 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, 3489 a 3488, k.ú: Bohušov na kolektivní bytový dům pro seniory. Jedná se o novostavbu, vytvoření dispozice a práce s tím spojené a práce na vnějším plášti objektu vč. řešení obálky. Vybudován bud teké výtah, přípojky inž. sítí, zpevněné plochy, ČOV apod. Výstavbou vznikne celkem 11 bytových jednotek, které budou sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Samotná navrhovaná stavba bytového domu bude mít zastavěnou plochu 284,5m2. Zpevněná přístupová pěší plocha bude mít celkovou plochu 45m2. Příjezdová pojízdná zpevněná plocha bude mít plochu 163m3 a odstavné zpevněné plochy pojízdné budou mít celkovou plochu 102m2 a bude obsahovat 6x odstavné stání pro ZTP.
Z hlediska obestavěného prostoru bude mít navrhovaný objekt celkový obestavěný prostor cca 1941,7 m3.
Užitná plocha objektu je na základě jeho dispozice celkem 481,16m2 a objekt bude obsahovat celkem 11 bytových jednotek – pečovatelských bytů.
Z hlediska počtu funkčnosti bytové domu lze objekt rozdělit do 11 pečovatelských bytů a společných prostor. V rámci půdorysu 1.NP se nachází 5 bytových jednotek a v rámci 2.NP pak 6 bytových jednotek. Každá z navržených bytových jednotek má jinou celkovou plochu, však všechny bytové jednotky se pohybují v rozmezí od největšího bytu č. 1 39,33m2 až po nejmenší bytové jednotky o ploše 29,5m2. Lze tudíž předpokládat, že bytový dům bude využívat celkem 11 uživatelů, jelikož jsou byty navrženy vždy pro jednoho uživatele. Žádní pracovníci nebudou v rámci navrženého bytového domu pracovat. Pouze v nepravidelných intervalech bude v objektu probíhat celkový úklid s tím, že úklidová místnost je navržena pod navrženým přístupovým schodištěm.
Z hlediska funkčních jednotek je objekt navrhován jako jediná jednotka, jeden funkční celek bytové domu. Nebude nijak vzhledem k provozu a jeho četnosti nijak členěn.


Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby:
Jedná se objekt, který má půdorysný tvar přibližného zalomeného obdélníku s přístavbou pro umístění schodiště. Celkové hrubé rozměry objektu jsou 30,77m x 13,2m. Výškově poté objekt vychází s přilehlého objektu na severní straně pozemků stavebníka, kdy hlavní uliční okap střešní konstrukce je navržen do výšky 5,150m (6,6m od upraveného terénu). Výška hřebene je rovněž navržena tímto způsobem do výšky 7,850m (9,3m od upraveného terénu).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

638494

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

parc. č. 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, 3489 a 3488, k.ú: Bohušov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 605 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 8. 2016

Lhůta pro podání nabídek

21. 9. 2016, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JANKO Projekt s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Dobroslav Janko

Kontaktní e-mail: info @jankoprojekt.cz

Kontaktní telefon: +420 603 588 925

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Bytový dům Bohušov - novostavba 2016.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap