Dodávka horizontálního zakružovacího stroje

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka horizontálního zakružovacího stroje zadávané zadavatelem Ševčík HYDRO s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ševčík HYDRO s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka horizontálního zakružovacího stroje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nepoužitého horizontálního zakružovacího stroje, v souladu s technickou specifikací, která je přílohou č. 1 ZD (dále jen „předmět dodávky“).

Předmětem veřejné zakázky je rovněž:
- Dodání kompletní dokumentace k předmětu dodávky, jako jsou pokyny k obsluze, údržbě a bezpečnostní pokyny - vše v českém jazyce (1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě).
- Doprava předmětu dodávky do místa plnění.
- Instalace a uvedení předmětu dodávky do provozu v místě plnění, funkční test.
- Poskytnutí záručního servisu na předmět dodávky.
- Proškolení zaměstnanců zadavatele v obsluze a údržbě předmětu dodávky v rozsahu potřebném k osvojení všech funkcí předmětu zakázky v místě realizace.
- Zajištění dalších činností uvedených v čl. III odst. 4 návrhu kupní smlouvy (viz příloha č. 3 ZD).

Blíže viz zadávací dokumentace vč. všech příloh.


Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

51530000-6

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele, tj. Kotvrdovice č. p. 316, 679 07

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 5. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Markéta Vodáková

Kontaktní e-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 608 220 593

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka horizontálního zakružovacího stroje.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap