Obec Hukvaldy - splašková kanalizace II. etapa - projektová příprava stavby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obec Hukvaldy - splašková kanalizace II. etapa - projektová příprava stavby zadávané zadavatelem Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obec Hukvaldy - splašková kanalizace II. etapa - projektová příprava stavby

Předmět veřejné zakázky

Zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování "Projektové přípravy stavby" pro stavbu Obec Hukvaldy - splašková kanalizace II. etapa. Projektová příprava stavby zahrnuje PD pro územní řízení (DUR), PD pro stavební řízení (DSP) a PD pro provádění stavby (DPS). II. etapa stavby splaškové kanalizace gravitační stokové soustavy v obci Hukvaldy se předpokládá v celkové délce cca 7245 m.

Poznámka

Zjednodušené podlimitní řízení podle zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Hukvaldy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2017, 11:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VALUE ADDED, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.

Kontaktní e-mail: milos.kacirek@valueadded.cz

Kontaktní telefon: +420 224 091 474

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obec Hukvaldy - splašková kanalizace II. etapa - projektová příprava stavby.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap